VEKAWerkina
Inschrijfformulier
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. Alleen volledig gevulde formulieren kunnen worden verwerkt. Na deze inschrijving volgt nog een intakegesprek met een functionaris (m/v) van vv Altena. U krijgt daarover bericht.
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geslacht
man vrouw anders
Identiteitsbewijs
ID-kaart rijbewijs paspoort
Lidmaatschap
ik wil WEL actief gaan voetballen ik wil NIET actief gaan voetballen
Let op:
Vul alle velden in en verstuur dan opnieuw
Geen robot?
Alles ingevuld?
Bevestig dat je geen robot bent